Husbygge

In Nyheter by Arnold Karlén

Ny verksamhet i de tomma fabrikslokalerna invid Odal i Tidan.  (Sahlströms)

Nu planeras för byggande av monteringshus, förhoppningen är att det skall startas under detta år. En del förarbete har påbörjats. Jag kommer att följa utvecklingen med täta besök, ”sidan Tidan”