Husbygge

In Nyheter by Arnold Karlén

Ny verksamhet i de tomma fabrikslokalerna invid Odal i Tidan.  (Sahlströms)

tillverkning av monteringshus är i full fart.  ”sidan Tidan”